Πώς οδηγείται ένα ζευγάρι στο διαζύγιο;

Είναι πραγματικότητα πως στην Ελλάδα ένας στους 4 γάμους διαλύεται. Αυτό το αποκαρδιωτικό στατιστικό στοιχείο, έχει τη βάση του στις αλλαγές που παρατηρούνται στην κοινωνία μας και στην αποδυνάμωση των παραδοσιακών θεσμών. (Στη δεκαετία του ΄80 το ποσοστό ήταν 1 στους δέκα γάμους). Παράλληλα, τα άτομα έχουν νέες ανάγκες και επιθυμίες ή καλύτερα, έχουν αλλάξει τον τρόπο διεκδίκησής τους.

 

Τα αίτια

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι ενήλικες είναι η πίεση από το οικογενειακό αλλά και το φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον για συναισθηματική αποκατάσταση και δημιουργία οικογένειας. Πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία του γάμου, πριν οι ίδιοι να νιώθουν αυτή την ανάγκη, μόνο επειδή αυτό είναι το «φυσιολογικό». Ως αποτέλεσμα δεν είναι έτοιμοι για τις υποχωρήσεις και τους συμβιβασμούς που πρακτικά χρειάζεται ένας γάμος. Ακόμα σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι ίσως δεν έχουν νιώσει ακόμα δημιουργικά ολοκληρωμένοι από τη δουλειά τους και δεν έχουν πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Αυτό έχει ως συνέπεια να αισθάνονται την οικογενειακή κατάσταση σαν μια τροχοπέδη στα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτή την ανάγκη ολοκλήρωσης, καθώς σε πολλές έρευνες έχει φανεί πως είναι από τις μεγαλύτερες ανάγκες των ατόμων που μάλιστα, δημιουργεί την αίσθηση αποτυχίας και ανεπάρκειας αν δεν καλυφθεί.

Η σημασία των ρόλων

Οι ρόλοι που παραδοσιακά μας έχουν δοθεί από την κοινωνία (άντρας –κουβαλητής, γυναίκα – νοικοκυρά), έχουν κατά το ήμισυ αλλάξει. Η γυναίκα έχει αναλάβει ρόλο και έξω από το σπίτι, με αποτέλεσμα να διεκδικεί αναγνώριση (τόσο από τον εαυτό της όσο και από το σύντροφό της), ως εργαζόμενο άτομο με φιλοδοξίες και σχέδια. Πολλές φορές διεκδικεί τα θέλω της λίγο πιο έντονα, καθώς ο άντρας προσπαθεί να διατηρήσει τον παραδοσιακό του ρόλο. Ακόμα και αν αυτός ο ρόλος τον βαραίνει και τον πιέζει συναισθηματικά σε μεγάλο βαθμό. Ζούμε σε κοινωνίες που το άτομο έχει τον κυρίαρχο λόγο.

Οι ατομικές επιθυμίες και ανάγκες έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εμάς. Η συνέπεια αυτής της αλλαγής (καθώς παλιότερα η οικογένεια ήταν το σημαντικότερο κύτταρο στη ζωή μας), είναι πως τα άτομα είναι πολύ επικριτικά το ένα προς το άλλο και εύκολα απογοητεύονται. Με άλλα λόγια, έχουμε μεγάλες απαιτήσεις από τον σύντροφό μας, έχουμε την απαίτηση να ακολουθεί το δικό μας ρυθμό, αγνοώντας παράλληλα ότι και ο σύντροφός μας επιθυμεί το ίδιο. Είναι, λοιπόν, προδιαγεγραμμένη η πορεία που θα ακολουθήσει μια τέτοια κατάσταση. Αυτή η αλλαγή δεν είναι αποκλειστικά θετική ή αρνητική. Πρέπει να βρούμε την χρυσή τομή ανάμεσα στην παραίτηση από τις επιθυμίες μας και στην αέναη προσπάθεια κατάκτησης στόχων, που πολλές φορές μας δημιουργούν την αίσθηση του ανικανοποίητου.

Ας κρατήσουμε τον ρομαντισμό μας

Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από τις παραδόσεις, μήπως είναι η σκέψη πως οι χαρές και οι επιτυχίες είναι μεγαλύτερες όταν τις μοιράζεσαι με κάποιον που αγαπάς.