Τεστ IQ

Wechsler κλίμακα για παιδιά (WISC)

 

Το WISC test για παιδιά χορηγείται για τον προσδιορισμό της γνωστικής λειτουργίας σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών.

Το WISC μετρά δυο πτυχές της νοημοσύνης στα παιδιά με λεκτική και έξυπνη απόδοση. Αυτό το test χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τη διάγνωση χαμηλής γνωστικής λειτουργίας.

 

Βαθμολογία κλίμακας ενηλίκων (WAIS)

 

To WAIS test για το 2008 περιλαμβάνει δέκα υποδοκιμές που εξετάζουν πολλές πτυχές της ανθρώπινης διάνοιας, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης. Τα υποσύνολα WAIS μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας και ικανότητας.