Μαθησιακές Δυσκολίες

Τι είναι οι Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες;

Γενικευμένες ονομάζονται οι δυσκολίες αυτές που καλύπτουν διάφορους τομείς και γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στη σχολική μάθηση και δεν είναι εστιασμένες μόνο σε ένα τομέα. Π.χ μια δυσκολία στην αναγνωστική ικανότητα μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ανάγνωση αλλά και την αποστήθιση, την εκμάθηση κανόνων στα μαθηματικά κ.ο.κ.

Τι είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών δεξιοτήτων-Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), είναι διαταραχές οι οποίες εκδηλώνονται με ειδικές και σημαντικές ελλείψεις στην εκμάθηση των σχολικών δεξιοτήτων.