Τί είναι η Λογοθεραπεία;

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση των προβλημάτων επικοινωνίας, (λεκτικών ή μη), που μπορεί να εμφανίζουν παιδιά ή ενήλικες. Στόχο της έχει την ένταξη του ατόμου στο σχολικό ή κοινωνικό περιβάλλον.

 

Ειδικότερα, η λογοθεραπεία ασχολείται:

  • με την άρθρωση και τη σωστή προφορά , (π.χ στα γράμματα σ, ρ, ξ, ζ, ψ κτλ )
  • τον τραυλισμό
  • τη ρινολαλία
  • τη ροή και δομή του λόγου (πχ να μπερδεύει το παιδί ήχους μέσα στις λέξεις )

Τραυλισμός: 

Ο τραυλισμός μπορεί αν οφείλεται σε αίτια νευρολογικά ή ψυχολογικά και πολλές φορές μπορεί να συνοδεύεται από μυοσπασμούς (τικ).
Τα βασικά χαρακτηριστικά του τραυλισμού είναι:
1. επαναλήψεις μεμονωμένων φθόγγων, συλλαβών και λέξεων.
2. δυσρυθμίες: διαταραχές στο ρυθμό εκφοράς του λόγου.
3. παύσεις: χωρίς νόημα παύσεις του λόγου, κατά τη διάρκεια των οποίων εμφανίζονται μυοσπασμοί (συνήθως στο λαιμό).
4. ατελείς φράσεις: το άτομο σταματά τη φράση προκειμένου να αποφύγει το τραυλικό επεισόδιο.
5. εμβολές φθόγγων και λέξεων: το άτομο εμβάλλει  στο λόγο του φωνήματα, κατά  κύριο λόγο το «εεε…», είτε λέξεις όπως είναι το «και» σε λάθος συντακτική θέση.
6. αναθεωρήσεις: τα άτομα δεν ολοκληρώνουν την εκφορά μιας λέξης και προκειμένου να μην τραυλίσουν, την αντικαθιστούν με μια άλλη.
7. αφύσικος ρυθμός ομιλίας.
8. ανέβασμα της έντασης ή του τόνου της φωνής.

Πότε λέμε ότι ένα παιδί έχει καθυστέρηση στην ομιλία του;

  •  Αν και κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό, καθυστέρηση είναι όταν δε μπορεί να χρησιμοποιήσει τον λόγο, όπως τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας του- ο μέσος όρος.
  •  Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει σωματικό αίτιο (π.χ πρόβλημα στην ακοή), αλλά τις πιο πολλές οφείλεται σε έλλειψη ερεθισμάτων και φτωχό γλωσσικό περιβάλλον.
  •  Συνήθως τα δίγλωσσα παιδιά, αργούν να μιλήσουν.
    ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΡΟΗ ΙΩΑΝΝΑ