Τραυλισμός: Αρχίστε νωρίς τη θεραπεία

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της ομιλίας και κάνει συνήθως την εμφάνισή του στην πρώτη παιδική ηλικία. Παρουσιάζεται συχνότερα στα αγόρια απ’ότι στα κορίτσια, παρόλο που το πρόβλημα σε αυτά τα τελευταία είναι εντονότερο και η θεραπεία του τραυλισμού πιο δύσκολη.

 

Η εμφάνιση του τραυλισμού μπορεί να συνδεθεί με αισθήματα ανασφάλειας, με βιώματα τρόμου, με συγκρούσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, με καταπιεστική συμπεριφορά των γονιών ή ακόμα και με αλλαγή στο ρυθμό της ζωής για παράδειγμα αλλαγή στο ρυθμό της ζωής για παράδειγμα αλλαγή κατοικίας, σχολείο κ.α. Όποια κι αν είναι η αιτία που προκάλεσε τα συμπτώματα του τραυλισμού, η θεραπεία του πρέπει να γίνει σε μικρή ηλικία, γιατί εάν το παιδί φθάσει στην εφηβεία τότε η κατάσταση θα είναι οδυνηρή.

Αρκετά, πάντως, παιδιά της προσχολικής ηλικίας τραυλίζουν ευκαιριακά, σε ορισμένες περιπτώσεις και μόνο μπροστά σε συγκεκριμένα άτομα. Έτσι ο τραυλισμός – εάν δεν υπάρχουν σωματικές και ψυχικές αιτίες – μπορεί να είναι αποτέλεσμα νευρωτικής συμπεριφοράς.

Σε περιπτώσεις καταπιεστικής συμπεριφοράς των γονιών, το παιδί είναι δυνατόν να καταφύγει στον τραυλισμό, επειδή δεν μπορεί να βρει καμία άλλη διέξοδο από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Επίσης με τον τραυλισμό το παιδί αποφεύγει, να εκφράσει αυτό που δεν θέλει να πει.

Μιμητικός τραυλισμός: Στο είδος αυτό του τραυλισμού είναι επιρρεπή τα παιδιά τα οποία έχουν οπωσδήποτε ανάλογη προδιάθεση και συγχρόνως επιζητούν υποσυνείδητα ένα σύμπτωμα για να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στο ευρύτερο ή στο στενό περιβάλλον.

Επιδιώκουν να στρέψουν την προσοχή του δασκάλου ή της μητέρας επάνω τους και να αποφύγουν μέσω του τραυλισμού τις τυχόν σχολικές απαιτήσεις. Ένα παιδί για παράδειγμα το οποίο θεωρεί τον εαυτό του παραμελημένο, επιστρέφει από το νηπιαγωγείο με τραυλισμό, η μητέρα τρομάζει και αρχίζει να του δείχνει ενδιαφέρον. Το παιδί καταγράφει υποσυνείδητα το γεγονός και όταν για οποιονδήποτε λόγο θέλει να στρέψει την προσοχή της μητέρας του επάνω του, τραυλίζει. Η κατάσταση αυτή, όμως, σταθεροποιείται και ο τραυλισμός γίνεται μόνιμος.

Η λογοθεραπεία του τραυλισμού αποσκοπεί στο να αποβάλει το παιδί τον φόβο και το άγχος της ομιλίας. Επιδιώκεται ο συντονισμός των κινήσεων της αναπνοής με τη λειτουργία των φωνητικών χορδών, καθώς και η αλλαγή της όλης δομής της ομιλίας. Επιδιώκεται, ακόμα, να απαλλαγεί το παιδί απ’όλα τα επιβαρυντικά ψυχολογικά δεδομένα που σχετίζονται με τον τραυλισμό του, καθώς και η αλλαγή συμπεριφοράς των γονιών απέναντι στο παιδί τους. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της λογοθεραπείας του τραυλισμού ενώ το παιδί αναπτύσσεται, κάτω από ομαλές οικογενειακές συνθήκες και δεν έχει μπει ακόμη στην εφηβεία, έχουμε 60% έως 80% επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αγόρια θεραπεύονται ευκολότερα από τα κορίτσια.

Πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι το παιδί έχει μέρες που μιλάει απόλυτα σωστά και άλλες που παρουσιάζει έντονα συμπτώματα τραυλισμού. Αυτό μπορεί πράγματι να συμβεί και ανήκει στις ιδιομορφίες του τραυλισμού, ο οποίος εξαρτάται και από τη νευρική και συναισθηματική κατάσταση που βρίσκεται το παιδί.

Σε περιπτώσεις παλινδρομήσεως πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες στην ψυχική και σωματική εξουθένωση του παιδιού Οι γονείς δεν πρέπει να πανικοβληθούν και να δείξουν μεγάλη ανησυχία. Παλινδρομήσεις είναι δυνατές ακόμη και στο στάδιο αποθεραπείας του τραυλισμού.

Η λογοθεραπεία του παιδιού πρέπει να αρχίζει πολύ νωρίς, προτού η όλη κατάσταση σταθεροποιηθεί και γίνει μόνιμη. Τα συμπτώματα γίνονται εντονότερα και συχνότερα και φθάνουν τη μέγιστη έντασή τους όταν το παιδί μπει στην εφηβεία. Επειδή ο τραυλισμός έχει οδυνηρές συνέπειες πάνω στην προσωπικότητα του παιδιού, καλό είναι να αντιμετωπίζεται εγκαίρως.